സബ്ജക്റ്റ് ലൈനിൽ ‘വിയോഗം’ എന്ന് എഴുതി വിയോഗ വാർത്തകൾ prachaarakan@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിലിൽ അയക്കുക.

Saturday, November 20, 2010

സയ്യിദ് ഖാസിം ബാഫഖി തങ്ങൾ കൊയിലാണ്ടി നിര്യാതനായി

സയ്യിദ് ഖാസിം ബാഫഖി തങ്ങൾ കൊയിലാണ്ടി നിര്യാതനായി . മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കാനും ദു‌ആ ചെയ്യാനും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

മരുമകൻ
സയ്യിദ് സൈഫ് കുവൈറ്റ്

Sat, Nov 20, 2010 at 10:21 a.m
sayyedsaif@gmail.com

No comments:

Post a Comment