സബ്ജക്റ്റ് ലൈനിൽ ‘വിയോഗം’ എന്ന് എഴുതി വിയോഗ വാർത്തകൾ prachaarakan@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിലിൽ അയക്കുക.

Sunday, October 9, 2011

അബ്ബാസ് അജ്ജികുമറിന്റെ ഭാര്യ അന്തരിച്ചു

പെര്മുദെ: സജീവ സാമൂഹിക പ്രവര്ത്തകന് അബ്ബാസ് അജ്ജികുമാറിന്റെ ഭാര്യ സഫിയ(35) ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗത്തെ തുടര്ന്ന് സ്വവസതിയില് അന്തരിച്ചു. ഹലീമത്ത് റസീന ഏക മകളാണ്. സഫിയയുടെ നിര്യാണത്തില് ദൂബൈ മുഹിമ്മാത്ത് കമ്മിറ്റി, സഅദിയ്യ ദൂബൈ കമ്മിറ്റി, എസ് വൈ എസ് കാസര്ഗോഡ് ജില്ല ദൂബൈ കമ്മിറ്റി അനുശോചിച്ചു.

news: backer angadimugar

No comments:

Post a Comment