സബ്ജക്റ്റ് ലൈനിൽ ‘വിയോഗം’ എന്ന് എഴുതി വിയോഗ വാർത്തകൾ prachaarakan@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിലിൽ അയക്കുക.

Wednesday, September 7, 2011

മർഹും നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദിന്റെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു

ശൈഖുൽ ഹദീസ് മർഹും നെല്ലിക്കുത്ത് ഇസ്മായിൽ മുസ്‌ല്യാരുടെ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു

1 comment: