സബ്ജക്റ്റ് ലൈനിൽ ‘വിയോഗം’ എന്ന് എഴുതി വിയോഗ വാർത്തകൾ prachaarakan@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിലിൽ അയക്കുക.

Tuesday, September 20, 2011

മൊയ്തീന്കുട്ടി (പട്ടാമ്പി പളളിപ്പുറം )മരണപ്പെട്ടു

പാലക്കാട്  :പട്ടാമ്പി പളളിപ്പുറം മുടപ്പക്കാട് - മാടപ്പാട്ട് പട്ടിക്കര വളപ്പില് മൊയ്തീന്കുട്ടി (30 വയസ്സ്) മരണപ്പെട്ടു.
 പരേതന്റെ മഗ്ഫിറത്തിന്നുവേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുവാനും മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കുവാനും അപേക്ഷിക്കുന്നു.

ദുആ വസ്വിയ്യത്തോടെ, iQBAL MullasseryAbu Dhabi - U.A.E.

No comments:

Post a Comment