സബ്ജക്റ്റ് ലൈനിൽ ‘വിയോഗം’ എന്ന് എഴുതി വിയോഗ വാർത്തകൾ prachaarakan@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിലിൽ അയക്കുക.

Tuesday, August 16, 2011

നാസർ കരുളായിയുടെ സഹോദരി സഫൂറ മരണപ്പെട്ടുdateTue, Aug 16, 2011 at 1:37 PMDear All


With deep sorrow this is to inform you all the sad demise of Mrs. Safoora, younger Sister of our ICF, RSC, Indian Media Forum member Naser Karulai today in Kerala. She had two boys and recently delivered the third baby. Naser and family is on the way to Makkah Mukarama, and I was not able to speak him much about this sad demise.


May Allah the almighty keep her soul in peace and also give courage to the affected family to bear this sudden unexpected demise. Our sincere condolence to Naser and his parents. Please pray for her Magfirah.

Inna Lillahi Wa inna ilaihi Rajhihoon....


Musthafa K.T Peruvelloor0508372304
Musthafa K.T musthafakt@gmail.comNo comments:

Post a Comment