സബ്ജക്റ്റ് ലൈനിൽ ‘വിയോഗം’ എന്ന് എഴുതി വിയോഗ വാർത്തകൾ prachaarakan@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിലിൽ അയക്കുക.

Wednesday, March 21, 2012

ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാര്‍ മുണ്ടകുറ്റി മരണപ്പെട്ടു.

റിയാദ് സോണ്‍ ബത്ത സെക്ടര്‍ കണ്വീ്നര്‍ ‍ മുഹമ്മദ്‌ അലി കല്ലാചിയുടെ പിതാവും നൌഷാദ സഖാഫി മുണ്ടകുറ്റിയുടെ എളാപ്പയുമായ ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാര്‍ മുണ്ടകുറ്റി  മരണപ്പെട്ടു.  പരേതന്റെ മഗ്ഫിരത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരോടും ദു'ആ ചെയ്യാന്‍ അഭ്യര്ത്ഥിനക്കുന്നു. അള്ളാഹു റബ്ബുല്‍ ഇസ്സത് അദ്ദേഹത്തിന് പൊരുതു കൊടുക്കട്ടെ ... അമീന്‍.


നസീര്‍ മുതുകുറ്റി

No comments:

Post a Comment