സബ്ജക്റ്റ് ലൈനിൽ ‘വിയോഗം’ എന്ന് എഴുതി വിയോഗ വാർത്തകൾ prachaarakan@gmail.com എന്ന ഇ-മെയിലിൽ അയക്കുക.

Wednesday, February 16, 2011

വടകര മേന്മുണ്ട ഹസൈനാരുടെ ഭാര്യ നഫീസ മരണപെട്ടു

വടകര മേന്മുണ്ട പഴയ ജുമാ മസ്ജിദ് മുതവല്ലിയും പ്രസിഡന്റുമായ ഹസൈനാരുടെ ഭാര്യ നഫീസ എന്നവര്‍ ഇന്നെലെ രാത്രി മരണപെട്ടു. അവരുടെ പേരില്‍ മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കാനും പ്രാര്‍ത്ഥന നിര്‍വഹിക്കാനും എല്ലാവരോടും അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.

Sidheeq Irfani,
Jubail, KSA
www.satorp.com

No comments:

Post a Comment